01Υπηρεσίες
H αξιολόγηση είναι το Α και το Ω για τις θεραπευτικές & εκπαιδευτικές επιλογές.
03Παρεμβάσεις
Oδηγίες του NAC προς τους γονείς για την επιλογή των καλύτερων παρεμβάσεων.
Evidence-Based Practice (EBP)
Στο Μονορόδι επιλέξαμε αποκλειστικά θεωρητικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές μεθόδους που έχουν γίνει δεκτές διεθνώς ως έγκυρες.
ABA
Μόνο η ΑΒΑ χαίρει μιας τόσο σημαντικής τεκμηρίωσης από επιστημονικά δεδομένα.
EIBI
Πρώιμη Εντατική Συμπεριφορική Παρέμβαση: διετής παρέμβαση, 25-40 ωρών εβδομαδιαίως, για νήπια με ΔΑΦ
FBA & FA, PBSP
Functional Behavioral Assessment & Functional Analysis στο Μονορόδι
Verbal Behaviour/PECS
Η ΑΒΑ διαθέτει εργαλεία και έννοιες για να αναλύουμε και να διορθώνουμε προβλήματα που έχουν σχέση με τη γλώσσα.
Eιδικά εργαλεία
Εξειδικευμένα εργαλεία στην Παρέμβαση.
CBT & Mentoring
Γνωστική-Συμπεριφοριστική Θεραπεία.
Biobehavioral treatment
Κάποια σχήματα φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να προάγουν σημαντικά την πρόοδο ενός ατόμου με αυτισμό.
Γονείς
Ο γονέας είναι ικανός να αποδείξει την πανίσχυρη θεραπευτική επίδρασή του στο παιδί, ιδίως όταν εκπαιδεύεται σε θεραπευτικές τεχνικές.