15.07.2014
Οι παρενέργειες των εμβολίων

Την 1η Ιουλίου 2014 δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Pediatrics μια ανασκόπηση για την ασφάλεια των εμβολίων. Η προηγούμενη μελέτη με το ίδιο αντικείμενο είχε δημοσιευθεί το 2011, και είχε καταλήξει στο ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα περί παρενεργειών από τα εμβόλια. Η τωρινή ανασκόπηση έρχεται σαν συνέχεια εκείνης, και έχει συμπεριλάβει όλες τις σχετικές έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τότε. Τα εμβόλια που αφορά η νέα μελέτη είναι 11: MMR (ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα), DTaP (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης ακυτταρικό), ηπατίτιδα Α και Β, αιμόφιλος (Hib), γρίππη, μηνιγγιτιδόκοκκος, πνευμονιόκοκκος, ανεμευλογιά, ροταϊοί και πολιομυελίτιδα (αδρανοποιημένο).

Οι ερευνητές για άλλη μια φορά συμπεραίνουν ότι το MMR δεν συνδέεται με την εμφάνιση αυτιστικών συμπτωμάτων. Αντιθέτως, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις πυρετικών σπασμών (1:4.000), κατά κανόνα όμως χωρίς επιπτώσεις για την υγεία του βρέφους.

Όσον αφορά σε μια δεύτερη φημολογία, ότι δηλαδή τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν λευχαιμία στα παιδιά, δεν βρέθηκε καμία τέτοια συσχέτιση. Βρέθηκε όμως ένας ελάχιστος κίνδυνος για ειλεό μετά από εμβολιασμό κατά των ροταϊών (1:100.000). Σχετικά με άλλους φόβους που έχουν διατυπωθεί για το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, δεν βρέθηκαν ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες παρενέργειες.

Στα συμπεράσματα επαναλαμβάνεται ότι τα στοιχεία που απορρίπτουν την σύνδεση του MMR με την εμφάνιση αυτισμού είναι ισχυρά και επιβεβαιώνουν όμοια ευρήματα όλων των παλαιότερων ερευνών.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ασφάλειας ταχείας ανοσοποίησης (PRISM) των ΗΠΑ, που παρακολουθεί τα στοιχεία για όλα τα εμβόλια μετά την αδειοδότησή τους για κυκλοφορία και χρήση, επίσης δεν έχει αποδώσει κάτι το ανησυχητικό.

Όλα αυτά σημαίνουν πως οι γονείς και οι ειδικοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν σχετικά με την επίδραση των εμβολίων στην υγεία και την εξέλιξη των παιδιών, παρά τα όσα έχουν κατά καιρούς ακουστεί από διάφορα μέσα πληροφόρησης.