04.11.2012
3ο Συνέδριο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Το Μονορόδι συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, στο Μεσολόγγι, στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2011. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής:


Συντονιστής: Ι. Καφαντάρης : Προγράμματα ABA & PECS: Ελληνικές εφαρμογές
Π. Μαριολόπουλος, Ι. Καφαντάρης: Επιτελικές λειτουργίες και ΑΒΑ-Δουλεύοντας τις επιτελικές λειτουργίες σε ομάδες με ΥΛΑ, σύνδρομο Asperger και ΔΕΠΥ
Ε. Αραμπισόγλου, Α. Πλέσσα: Σύστημα επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων : Δεδομένα από ένα διετές Εντατικό Πρόγραμμα Παρέμβασης
Α. Πλέσσα : Το μοντέλο ABA της Pyramid: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του μέσα σε ένα Κέντρο
Φ. Μιδούχα: FBA -Λειτουργική Αξιολόγηση φασματικών δράσεων στην αντιμετώπιση καταστροφικών συμπεριφορών.