15.05.2013
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού Αυτισμός: Νέα Δεδομένα

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού με τίτλο «Αυτισμός: Νέα δεδομένα».
Σκοπός του συνεδρίου είναι η έγκυρη ενημέρωση των ειδικών καθώς και των οικογενειών των ατόμων με αυτισμό στα πρόσφατα επιδημιολογικά, θεραπευτικά και ερευνητικά δεδομένα για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).


Ο αυτισμός είναι μια από τις πιο πρόσφατα περιγραφείσες διαταραχές της παιδοψυχιατρικής και εξαιτίας της φύσης και της πολυπλοκότητάς της είναι συχνά στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζονται
συνεχώς οι πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία της διαταραχής, τα διαγνωστικά και αξιολογητικά δεδομένα καθώς επίσης και τις κατάλληλες ιατρικές, εκπαιδευτικές
και θεραπευτικές παρεμβάσεις.


Τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα για τον αυτισμό, οι καλές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών καθώς επίσης και η ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εκπονήσεις είναι οι βασικοί άξονες αυτού του συνεδρίου.
Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς, άτομα με αυτισμό, φοιτητές και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Για την Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή 
Δρ Ι. Βογινδρούκας

Θεματολογία του Συνεδρίου
- Διάγνωση και αξιολόγηση (εγκυρότητα, ειδικότητα και ευαισθησία διαγνωστικών και αξιολογητικών εργαλείων)
- Συννοσηρότητα
- Γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες
- Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και θεραπείες
- Εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ και νομοθεσία
- Επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις
- Νέα επιδημιολογικά και ερευνητικά δεδομένα
- Ποιότητα ζωής των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους
- Υπηρεσίες για άτομα με ΔΑΦ - Στρατηγικός σχεδιασμός (Ελληνική και διεθνής εμπειρία).

Πληροφορίες - Γραμματεία Συνεδρίου
Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης., Βερατίου 5, πίσω από Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης
τηλ./fax 2310 241 287, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]