03.07.2012
ΑΒΑ και στο Deree!

Το μεγαλύτερο και παλαιότερο πιστοποιημένο στις ΗΠΑ πανεπιστήμιο της Ευρώπης είναι το Deree College του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, με φοιτητές από δεκάδες χώρες. Σύντομα οι απόφοιτοι θα έχουν και ευρωπαϊκά επαγγελματικά δικαιώματα χάρη στη συνεργασία αναγνώρισης με το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, το Open University της Μ. Βρετανίας.

Στο Deree φέτος ανοίγει ακαδημαϊκό πρόγραμμα για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς! Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα Graduate Certificate in Applied Behavior Analysis (GC in ABA).

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση πάνω στην επιστήμη και την έρευνα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς, με σκοπό οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να περνούν τις τεχνικές και τις γνώσεις τους από τη θεωρία στην παρέμβαση για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Το πρόγραμμα είναι 12-μηνο ή 18-μηνο.

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα για τις αναγκαίες ώρες πρακτικής και εποπτείας σε όσους θέλουν να πιστοποιηθούν κατόπιν. Οι απόφοιτοι του 12-μηνου προγράμματος θα είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις στο BACB για την διεθνή πιστοποίηση των Βοηθών αναλυτών συμπεριφοράς (BCaBA).

Οι απόφοιτοι του 18-μηνου προγράμματος θα είναι έτοιμοι να εξεταστούν για να πιστοποιηθούν ως Αναλυτές συμπεριφοράς (BCBA).