20.05.2014
Διεθνή πιστοποίηση ΑΒΑ θεραπευτών

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές «Μονορόδι» πρόκειται να εκπαιδεύσει τους θεραπευτές και τους μετεκπαιδευομένους του σύμφωνα με τις πρόσφατες προδιαγραφές του Behavior Analyst Certification Board (BACB) για την απόκτηση του τίτλου "Registered Behavior TechnicianTM" (RBTTM), ούτως ώστε να διαθέτουν το βεβαιωμένο προσόν της ορθής εφαρμογής τεκμηριωμένων συμπεριφοριστικών πρακτικών (evidence-based practice) στη θεραπεία.