19.12.2009
Εποπτείες

Στο Μονορόδι μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας ως θεραπευτές εξασφαλίζοντας εποπτική δουλειά μαζί μας.
Οι εποπτείες προσφέρονται για θεραπευτές που τρέχουν προγράμματα PECS και προγράμματα συμπεριφοράς και αυτονόμησης.