Γλωσσική Εξέλιξη στο Φάσμα:Σημασιολογία, Πραγματολογία, λειτουργίες της γλώσσας

Διάρκεια 3,5 ώρες
Διεξαγωγή Online
Ώρες Διεξαγωγής 25/02/2018
10.00π.μ.-1.30μ.μ.
Κόστος Συμμετοχής 30 Ευρώ
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων --


 Ένα εργαστήρι πάνω στους ικανότερους μαθητές με αυτισμό, που ασχολείται με έναν τομέα που απαιτεί εξαιρετικά μακροχρόνια δουλειά από τον λογοθεραπευτή. Θα συζητηθούν επίσης και προβλήματα που εμφανίζονται συν τω χρόνω στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου με αφορμή γλωσσικά ελλείμματα.
Η ανάπτυξη αφηρημένου λεξιλογίου και πραγματολογίας (γλωσσικής και μη) έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ανάπτυξη ψυχολογικής σκέψης (ΤοΜ) και την προαγωγή της κατανόησης των κοινωνικών περιστάσεων από τον μαθητή. Γι' αυτό θα σχολιάσουμε και μη γλωσσικές πτυχές της πραγματολογίας, που έχουν χαρακτηριστικότατα ελλείμματα στον αυτισμό και παίρνουν μέρος στη διαμόρφωση του κοινωνικο-επικοινωνιακού ελλείμματος.


 

Δήλωση Συμμετοχής

Αποστολή
  •  

Πρόγραμμα σεμιναρίων