Video modelling: Η χρήση του βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο στη διαδικασία επίδειξης συμπεριφορών προς μίμηση σε παιδιά με αυτισμό

Διάρκεια 6 ώρες
Ημέρες/Ώρες
Διεξαγωγής
16/6/19
9:00-16:00
Χώρος Διεξαγωγής Αθήνα/Εγκαταστάσεις ΜΟΝΟΡΟΔΙ
Κόστος Συμμετοχής 125 Ευρώ
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων  ----

Θέμα:Το video modelling είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος κατά την οποία ένα άτομο μαθαίνει μια συμπεριφορά ή μια ικανότητα μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπικής καταγραφής και επίδειξης της συγκεκριμένης συμπεριφοράς ή ικανότητας ενός άλλου ατόμου (μοντέλο). Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην εκπαίδευση ποικίλων διαφορετικών συμπεριφορών και ικανοτήτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια παιδιών με αυτισμό ηλικίας 3 έως 20 ετών. Υπάρχουν ουσιαστικές επιστημονικές ενδείξεις που αναφέρουν ότι η χρήση video modelling μπορεί να ωφελήσει τα άτομα με αυτισμό. Πιo συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 120 μελέτες video modelling σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 270 άτομα. Το εύρος των συμπεριφορών στόχων και των διαφορετικών μεθόδων επιτυχούς εφαρμογής του video modelling επιβεβαιώνει στην ευρωστία του ως προσέγγιση για την υποστήριξη των κατάλληλων συμπεριφορών στα παιδιά με αυτισμό.
Οι αιτίες ευνοϊκής επιλογής της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεθόδου από ερευνητές και θεραπευτές είναι πολλές. Περαιτέρω, η χρήση των βιντεοταινιών, εκμεταλλευόμενη την τάση των παιδιών με αυτισμό να ακολουθούν καλύτερα τις οπτικές οδηγίες, μπορεί να γίνει ένα ελπιδοφόρο μέσο για την εκπαίδευσή τους. Οι εκπαιδευτικές βιντεοταινίες εύκολα αναπαράγονται και εξάγονται, και με κατάλληλη συσκευασία, μπορούν να είναι χρήσιμες στους οργανισμούς/εταιρίες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους και εξιδεικευμένο τεχνικό προσωπικό. Προσεκτικά κατασκευασμένα προγράμματα βασισμένα στο βίντεο μπορούν να κερδίσουν την προσοχή των παιδιών με αυτισμό, να τα παρακινήσουν, και να προωθήσουν την εκμάθησή τους, ειδικά στις περιπτώσεις που απαιτείται βοήθεια ενός-προς-ένα. Η ένταξη τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις σχολικές τάξεις θα μπορούσε να παρέχει μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο διδασκαλίας συμπληρωματική της τρέχουσας εκπαιδευτικής πρακτικής.

Στόχοι: Ο κύριος στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η ουσιαστική κατανόηση, από τους συμμετέχοντες, όλων των σημαντικών φιλοσοφικών και εννοιολογικών υποστηρίξεων της εκμάθησης μέσω της παρατήρησης (εκμάθηση μέσω της διαδικασίας επίδειξης συμπεριφορών - modelling), που είναι κρίσιμα για το σχηματισμό του video modelling. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου , οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει σημαντική γνώση την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο σχεδιασμό εξατομικευμένων και κοινωνικά αποδεκτών επεμβάσεων για την προώθηση ποικίλων διαφορετικών δεξιοτήτων στα παιδιά με τη χρήση του video modelling.

Δραστηριότητες:Αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσει ένα σχήμα διάλεξης και συζήτησης μαζί με βιντεοσκοπημένα παραδείγματα και πραγματικά στοιχεία απόδοσης/επίδοσης από τα παιδιά με αυτισμό για να επεξηγήσει τις βασικές έννοιες. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν διαλογικά σε παραδείγματα πρακτικής. Προφορικές και γραπτές ασκήσεις όπως και η απαραίτητη βιβλιογραφία θα παρασχεθούν στους συμμετέχοντες για λεπτομερειακή αναφορά σε όλες τις προόδους της μεθόδου του video modelling στον αυτισμό.  

 
Δηλώσεις συμμετοχής:Αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο είναι κατάλληλο για κάθε άτομο (γονείς και επαγγελματίες) υπεύθυνο για την επιτήρηση, την ανάπτυξη, ή την τροποποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των παιδιών με αυτισμό καθώς επίσης και για αναγνωρισμένους BCBA ή BCaBA αναλυτές συμπεριφοράς.


Ο Δρ Χρίστος Νικόπουλος είναι Ιδρυτής της Εταιρείας Autism Consultancy Services που εδρεύει στο Λονδίνο, UK. Είναι Αναγνωρισμένος Αναλυτής Συμπεριφοράς – Διδακτορικού επιπέδου (BCBA®-D) και κατέχει DPhil στη Ψυχολογία, ερευνώντας τη χρήση του video modelling ως συμπεριφοριστική αναλυτική προσέγγιση στην θεραπεία του αυτισμού. Έχει αποκτήσει διεθνή εμπειρία συνεργασίας με παιδιά με αυτισμό, η οποία έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις (συμπεριλαμβανομένου της συγγραφής βιβλίου και κεφάλαια βιβλίων στο video modelling  στον αυτισμό) καθώς επίσης και την παρουσίαση κεντρικών ομιλιών σε εθνικά και Διεθνή Συνέδρια. Η τρέχουσα έρευνά του για τη χρήση του video modelling  στα άτομα με αυτισμό είναι στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης σε αυτό το θέμα και πολλοί ερευνητές, εκδότες, κλινικοί γιατροί, θεραπευτές και γονείς από όλο τον κόσμο έχουν έρθει σε επαφή μαζί του επιδιώκοντας τις συμβουλές/την καθοδήγησή του.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Αποστολή
  •