Διαδικασία εισδοχής

Στη φιλοσοφία μας, μετά τη διάγνωση η αξιολόγηση είναι το Α και το Ω για τις θεραπευτικές και εκπαιδευτικές επιλογές που θα ακολουθήσουν.

Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επιλέξουμε υπηρεσίες, που τεκμηριώνονται όσο γίνεται καλύτερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία, και οι οποίες προσανατολίζονται στις κυριότερες ανάγκες ποιότητας ζωής κάθε ξεχωριστού παιδιού και οικογένειας. Γι’ αυτό επιλέξαμε να βασιστούμε στα πιο μοντέρνα εργαλεία ABA.

Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας, και έχοντας σαν μοντέλο πρότυπα κέντρα αυτισμού, κυρίως σε αγγλόφωνες χώρες, ξέρουμε πια πως δεν μπορεί ένα άτομο με ΔΑΦ (διαταραχή του φάσματος του αυτισμού) να δουλευτεί παρά μόνο μέσα σε ομάδα συμμαθητών και σε πραγματικές συνθήκες, βγαίνοντας επιπλέον έξω στην κοινότητα.  Τις ίδιες αρχές τηρούμε και για τους μαθητές μας με ΔΕΠΥ.
Σε ατομικές συνεδρίες δουλεύουμε μόνο όταν υπάρχει ειδική ανάγκη για κάποια μεταβατική φάση, πάλι όμως μακριά από 45-λεπτες παραδοσιακές θεραπείες.

Εξελίσσουμε συστηματικά και συνεχώς τις υπηρεσίες μας βάσει δεδομένων, τα οποία προκύπτουν με τη βοήθεια καθιερωμένων εργαλείων, από τις συνεδρίες των μαθητών και από τη ραγδαία παραγωγή γνώσης της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Αυτά τα δεδομένα τα συνδυάζουμε με τα καλύτερα ABA-εργαλεία για τον συνεχή επανασχεδιασμό της παρέμβασης.

Είμαστε στη διάθεση των γονέων για να συζητάμε προσωπικά μαζί τους οποιεσδήποτε ανάγκες και ανησυχίες τους και να μοιραζόμαστε το σκεπτικό μας για το πρόγραμμα του παιδιού τους.
 
Αποφεύγουμε τόσο τις κλασικές ή παραδοσιακές προσεγγίσεις που δεν έχουν αποδειχθεί από την έρευνα αποτελεσματικές, όσο και τις εναλλακτικές ή πρόσφατες προσεγγίσεις, εφόσον δεν διαθέτουν ακόμη τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά τους. Εκπαιδεύουμε επαγγελματίες της ειδικής αγωγής / θεραπευτικής εκπαίδευσης. Ανατρέχουμε συστηματικά στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία και υιοθετούμε νέα μοντέλα εκπαίδευσης που έχουν επαρκή τεκμηρίωση (evidence-basedinterventions). Σε αυτά τα μοντέλα επιμορφώνουμε και άλλους επαγγελματίες μέσα από συνεχώς ανανεούμενα σεμινάρια.
 
Σχολείο και σπίτι
Το Κέντρο φροντίζει να διατηρεί την απαιτούμενη επαφή με το σχολείο τού παιδιού σε συνεννόηση με τους γονείς. Οι γονείς έχουν πάντα τη δυνατότητα να συζητούν με την υπεύθυνη ψυχολόγο και με τους Υπευθύνους του Κέντρου. Όποτε χρειαστεί, η οικογένεια μπορεί να έχει επί τόπου βοήθεια στο σπίτι από τα στελέχη μας, καθώς το Κέντρο μας ειδικεύεται στην ανάλυση συμπεριφοράς.
 
Κοινότητα
Κρίσιμο συστατικό της εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι οι δραστηριότητες των μαθητών μας στην κοινότητα. Οι γονείς δίνουν τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους στα εξωτερικά προγράμματα, εφόσον το παιδί τους εκπαιδεύεται και για θέματα κοινωνικότητας και συμπεριφοράς.
 
Εποπτεία
Κάθε εβδομάδα η Επιστημονική Ομάδα συζητά την πορεία των παιδιών υπό την εποπτεία των Υπευθύνων του Κέντρου. Εκτός από αυτό, οι Υπεύθυνοι του Κέντρου και οι Επόπτες βελτιώνουν συνεχώς τη διαδικασία της θεραπευτικής εκπαίδευσης των παιδιών με τη βοήθεια του υλικού που καταγράφεται από το εσωτερικό κύκλωμα καμερών. Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς. Οι καταγραφές γίνονται με την έγγραφη συναίνεσή τους.
 
Προγράμματα στο Σπίτι
Παρέχουμε πολύωρα Προγράμματα στο Σπίτι με μακροπρόθεσμο στόχο την αύξηση της αυτονομίας και αυτοαπασχόλησης του παιδιού /εφήβου / νεαρού ενήλικα, ώστε να μειωθεί το βάρος που αισθάνεται η οικογένεια για την φροντίδα αυτού του μέλους της. Αντιμετωπίζουμε τις υπάρχουσες ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Προσφέρουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης στους γονείς, καθώς και συμβουλευτική.
 
Ψυχοεκπαίδευση & Εκπαίδευση γονέων
Οι Υπεύθυνοι του Κέντρου παρέχουν στους γονείς ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή δουλεύουν μαζί με τους γονείς για να τους υποστηρίξουν στα θέματα κατανόησης της εκάστοτε διαταραχής και εκπαίδευσης του παιδιού τους. Επίσης, οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν σεμινάριά μας με προνομιακούς όρους.
 
Οι γονείς μπορούν να δουλέψουν μαζί μας για να προεκτείνουν την εκπαίδευση του παιδιού τους από το Κέντρο στο σπίτι, ώστε να είναι πραγματικοί συνθεραπευτές παράλληλα με μας.