Εντατικό Πρόγραμμα για τον Αυτισμό ABA/VB

Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας, το Μονορόδι έχει δημιουργήσει Πρότυπο Εντατικό Πρόγραμμα για τον Αυτισμό ΑΒΑ/VB. Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης της Τάξης ΑΒΑ παρέχει όλες τις πτυχές της διδασκαλίας και της μάθησης με βάση τις αρχές του ΑΒΑ/VB (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior).

Με αυτό τον τρόπο προωθούμε την ομαδική εκπαίδευση των παιδιών με διαγνωσμένα αναπτυξιακά προβλήματα, όπως είναι η διεθνής σχολική πρακτική, με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή των παιδιών στη σχολική ζωή. Το πρόγραμμα παρέμβασης της Εξειδικευμένης Τάξης ΑΒΑ/VB βασίζεται στην Επιστήμη της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior). Οι μαθητές έχουν ένα εντελώς εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει υλοποιείται μέσα σε περιβάλλον τάξης, παράλληλα με τα προγράμματα των συμμαθητών τους. Η εξατομικευμένη διδασκαλία και οι στρατηγικές παρέμβασης σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αξιολογούνται για κάθε μαθητή χωριστά. Η σωστή εφαρμογή και πρόοδος του κάθε μαθητή επιβλέπεται από Ειδικευμένο Επόπτη με προηγμένη εκπαίδευση και εμπειρία, ο οποίος με τη σειρά του εποπτεύεται από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους του Εκπαιδευτικού Κέντρου Μονορόδι.

Το πρόγραμμα της Τάξης βασίζεται σε μια εντατική, ευχάριστη και διαδραστική προσέγγιση, και είναι σχεδιασμένο να διδάσκει βασικές δεξιότητες μάθησης και να προωθεί τα κίνητρα των μαθητών. Με αυτό το τρόπο κτίζουμε τις βάσεις και αναπτύσσουμε προαπαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες για να διδάξουμε πιο προηγμένες δεξιότητες. Οι δυσκολότερες πτυχές της μάθησης κατανέμονται σε μικρά, εφικτά βήματα, και στη συνέχεια διδάσκονται με συστηματικό και συνεπή τρόπο. Τα επιτεύγματα του μαθητή ενισχύονται προσεκτικά και παρακολουθούνται στενά, υποστηριζόμενα από τη συνεπή συλλογή και παρακολούθηση των ατομικών του δεδομένων.

Οι συχνές συναντήσεις με τους γονείς είναι αναγκαίες για τον από κοινού σχεδιασμό των μαθησιακών στόχων του κάθε μαθητή, αλλά και για συζήτηση της προόδου του κάθε μαθητή. Η επικοινωνία με την οικογένεια είναι πολύ σημαντική και είναι κεντρικής σημασίας για την προσέγγισή μας.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση (νευροψυχολογική-αναπτυξιακή-συμπεριφορική) βάσει της μοναδικότητας κάθε μαθητή υποστηρίζεται από την εις βάθος γνώση μας για τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές (όπως το φάσμα του αυτισμού), προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της κοινωνικής επικοινωνίας, της γλώσσας, της σχολικής παιδείας, της επίλυσης καταστάσεων και της αυτο-διαχείρισης (της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων) σε όλη την έκταση που αυτό είναι εφικτό κατά περίπτωση.

Το πρόγραμμα της Τάξης στηρίζεται στην επιλογή μόνο εκείνων των προγραμμάτων και παρεμβάσεων που στηρίζονται σε επιστημονικά εμπεριστατωμένες στρατηγικές και προσεγγίσεις (δηλαδή διαθέτουν ερευνητική τεκμηρίωση).
Λειτουργία Aπογευματινής ζώνης 4:30-7:30 μ.μ., με επιλογή συμμετοχής από 2 έως 4 μέρες την εβδομάδα.

Για ποια παιδιά είναι χρήσιμο το πρόγραμμα αυτό:
• αν έχουν αυτισμό ή άλλη σοβαρή δυσκολία στην επικοινωνία (λ.χ. πραγματολογική διαταραχή)
• αν έχουν ανάγκη γλωσσικής βοήθειας βάσει Verbal Behavior
• αν δεν έχουν λόγο (ομιλία) και δεν έχουν διδαχθεί το PECS
• αν ήδη χρησιμοποιούν το PECS ως λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας και είναι έτοιμα να επεκτείνουν τις ικανότητές τους σε νέα γλωσσικά συστήματα
• αν έχουν ανάγκη να διδαχθούν κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες
• αν δεν έχουν αυτονομηθεί στην αυτοεξυπηρέτηση
• αν πρέπει να ετοιμαστούν για φοίτηση στο Νηπιαγωγείο ή στην Α’ Δημοτικού
• αν είναι έτοιμα για συμμετοχή σε τμήμα περαιτέρω γλωσσικής εξέλιξης επειδή έχουν αρχίσει να μιλούν (εκπαίδευση μέσω PECS Advanced ή VB)
• αν χρειάζονται πειραματικές αναλύσεις συμπεριφοράς για σχεδιασμό προγραμμάτων διαχείρισης συμπεριφοράς.


Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα:
1. Καθημερινή Εκπαίδευση στην Επικοινωνία για το παιδί (PECS & VB)
2. Δραστηριότητες στην παιδική χαρά και σε καταστήματα της γειτονιάς
3. Φαγητό, τουαλέτα
4. Παρατήρηση του παιδιού με επισκέψεις του γονέα στην τάξη
5. Συνάντηση των γονέων με τους υπευθύνους του Κέντρου σε τακτά χρονικά διαστήματα
6. Προαιρετική εκπαίδευση των γονέων στη διαχείριση συμπεριφορών
7. Εργοθεραπευτικές και λογοθεραπευτικές δραστηριότητες ενταγμένες μέσα στο πρόγραμμα
8. Γωνιές αυτόνομης απασχόλησης (τύπου TEACCH)
9. Ανάλυση και τροποποίηση ανεπιθύμητων συμπεριφορών
10. Συμβουλευτικές συναντήσεις για την υποστήριξη του γονέα
11. Ομάδες γονέων για ψυχοεκπαίδευσή τους στις ΔΑΦ
12. Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
Προαιρετικά: εκπαίδευση γονέα σε παρεμβάσεις


Τι θα διδαχθούν:
Επικοινωνιακή πρωτοβουλία
Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής διαβίωσης
Κατανόηση των «ναι / όχι» και χρήση τους
Επικοινωνιακές δεξιότητες που θα μειώσουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές (όπως νεύρα, κλάμα, ‘κρίσεις’ και εντάσεις)
Ικανότητα να περιμένουν
Εκτέλεση των εντολών των δασκάλων
Εκτέλεση οπτικοποιημένου προγράμματος
Σχολιασμό και βάσεις για κοινωνικού τύπου προσοχή
Να κάθονται με συνομηλίκους (σαν βάση για ομαδοποίηση)
Να ακολουθούν ομαδικές οδηγίες αντί για ατομικές (για την ένταξή τους στο σχολείο)
Να χρησιμοποιούν τον συνομήλικό τους ως μοντέλο (μέσω της ανάπτυξης της μίμησης)
Να αναπτύξουν τη δεξιότητα για μάθηση μέσω παρατήρησης και εστίασης της προσοχής
Να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Υπηρεσίες

 • Διάγνωση & ΑξιολόγησηΤο Μονορόδι παρέχει υπηρεσίες αναπτυξιακής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων στους τομείς: συμπεριφορά, κοινωνική επικοινωνία και δεξιότητες, γλωσσική εξέλιξη, οργάνωση και συγκέντρωση, σκέψη, μάθηση, δραστηριότητα.
  περισσότερα..
 • Κοινωνικά προγράμματα για Asperger & ΔΕΠ-ΥΔιαθέτουμε ξεχωριστά τμήματα, που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους με κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ, Asperger) ή με ΔΕΠ-Υ.
  περισσότερα..
 • Πρόγραμμα ΣυμπεριφοράςΣτόχος του Προγράμματος Συμπεριφοράς ABA είναι να μπορεί η οικογένεια μακροπρόθεσμα να συμβιώνει με το παιδί/έφηβο/νεαρό μέλος της, με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη ανεξαρτησία.
  περισσότερα..
 • Summer SchoolsΔίνονται ευκαιρίες για αλληλεπίδραση σε πραγματικές συνθήκες συνύπαρξης με παιδιά, για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης.
  περισσότερα..
 • Ατομικές ΣυνεδρίεςΌταν οι ατομικές ιδιαιτερότητες του μαθητή με αυτισμό επιβάλλουν να δουλέψουμε μαζί του σε περιβάλλον ατομικής συνεδρίας
  περισσότερα..
 • Συνοδεία/ΣχολείοΗ παρουσία του συνοδού πρέπει να είναι διακριτική και τεχνικά άψογη, ώστε να κρατά το παιδί εντός της διαδικασίας του μαθήματος, να το οργανώνει και να το παροτρύνει.
  περισσότερα..
 • ΜελέτηΈναρξη θερινών, προπαρασκευαστικών τμημάτων μηνιαίας διάρκειας για μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου που περιλαμβάνουν όλο το εύρος των σχολικών μαθημάτων.
  περισσότερα..
 • Πολιτική τιμώνΟι τιμές μας είναι σταθερές από το 2007.
  περισσότερα..