Αναλυτές Συμπεριφοράς (BCBA, BCaBA)

Απόκτηση Ειδικότητας "Αναλυτής Συμπεριφοράς" 
Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) είναι μια επιστήμη για τις τεχνικές παρέμβασης, εφαρμόσιμες για πληθώρα περιστατικών.

Η Θεραπεία συμπεριφοράς ως παρέμβαση στηρίζεται στην ΑΒΑ και απαιτεί:
α) σχεδιασμό και παρακολούθηση της παρέμβασης από αναλυτή συμπεριφοράς,
β) εφαρμογή της παρέμβασης από θεραπευτή συμπεριφοράς.
 
Όσοι ενδιαφέρονται για καριέρα είτε ως θεραπευτές συμπεριφοράς είτε ως αναλυτές συμπεριφοράς, πιστοποιούνται και εγγράφονται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Αναλυτών Συμπεριφοράς (www.bacb.com)
 
Το ΜONOROΔΙ είναι Κέντρο Εκπαίδευσης εγκεκριμένο από το BACB. Εδώ μπορείτε να λάβετε το θεωρητικό μέρος της κατάρτισής σας, να έχετε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και εποπτείας με σκοπό την πιστοποίησή σας.
 
Οι αναλυτές συμπεριφοράς εκπαιδεύονται στα αγγλικά. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπαίδευση και πιστοποίηση Αναλυτών Συμπεριφοράς στο ΜΟΝΟROΔΙ.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Αποστολή
  •